Infolinka: (+420) 326 929 174 parkovani@celakovice.cz

Nejčastější otázky a odpovědi
k parkování v Čelákovicích

Kdo je žadatel?

Osoba, která žádá o vydání dlouhodobého parkovacího oprávnění.

Kdo je rezident?

Fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti.

Kdo je abonent?

Právnická nebo fyzická osoba, která provozuje vozidlo za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti nebo fyzická osoba, která je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti. Rezident či abonent parkuje v PO v režimu § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Co je Parkovací oprávnění?

Oprávnění k parkování vozidla v parkovací oblasti v souladu s jejími pravidly. Má formu záznamu žadatele nebo registrační značky v databázi příslušného informačního systému parkovacích zón a vydání fyzické parkovací karty.

Jak požádám o vydání dlouhodobého parkovacího oprávnění?

Pro vydání žádosti je nutné vyplnit Žádost o vydání dlohodobého parkovacího oprávnění včetně všech příloh a doručit na podatelnu Městského úřadu Čelákovice.

Kdy si mohu vyzvednout parkovací oprávnění?

Jakmile bude Vaše žádost zkontrolována a zpracována, budete telefonicky nebo emailem kontaktováni k úhradě a převzetí parkovacího oprávnění.

Kde si mohu vyzvednout parkovací oprávnění?

Parkovací oprávnění bude vydáno po úhradě poplatku dle platného ceníku na pokladně Městského úřadu Čelákovice, Stankovského 1650, 25088 Čelákovice. Platbu je možné provést v hotovosti nebo platební kartou.

Mám více vozidel, kolik mohu mít parkovacích oprávnění?

Počet parkovacích oprávnění není omezený. První parkovací oprávnění je „přenosné“, tzn. že není vydáváno na registrační značku vozidla.

Kolik stojí parkovací oprávnění?

První parkovací oprávnění stojí 120,- Kč za rok a je „přenosné“, není vydáváno na registrační značku vozidla.

Druhé parkovací oprávnění stojí 2400,- Kč za rok a je vydáváno na registrační značku vozidla, tzn. není přenosné.

Třetí a další parkovací oprávnění stojí 4800,- Kč za rok a je vydáváno na registrační značku vozidla, tzn. není přenosné.

Jak dlouho je platné parkovací oprávnění?

Parkovací oprávnění je platné jeden rok ode dne vydání.

Co mám dělat, pokud parkovací oprávnění ztratím?

Pokud parkovací oprávnění ztratíte, je potřeba to nahlásit na Městský úřad Čelákovice. Bude Vám za vystavení nového parkovacího oprávnění účtován poplatek 100,- Kč.

V parkovací oblasti nemám trvalý pobyt, ale podnikám?

V tomto případě můžete žádat o parkovací oprávnění jako abonent, ale musíte doložit, že v parkovací oblasti máte sídlo nebo provozonu firmy.

Bydlím v oblasti, kde jsou parkovací zóny, ale nemám zde trvalý pobyt?

Pokud ve vymezené oblasti nemáte trvalý pobyt, nevlastníte nemovitost nebo nemáte sídlo firmy nebo provozovnu, nebude Vám parkovací oprávnění vydáno.

Bydlím v Čelákovicích, ale mimo parkovací zóny. Mohu požádat o parkovací oprávnění?

Nemůžete, nesplňujete podmínky pro vydání dlohodobého parkovacího oprávnění. Avšak můžete zaparkovat v zelené oblasti (Kostelní, Sedláčkova, Masarykova, Palackého, J. Zeyera), kde uhradíte parkovné na parkovacím automatu nebo pomocí aplikace za příslušný časový úsek. Případně můžete využít k parkování Parkovací dům.