Infolinka: (+420) 326 929 174 parkovani@celakovice.cz

Parkovací zóny v Čelákovicích

Nařízení města vymezují oblasti města Čelákovice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

 

Oblast 1

Oblast 1 slouží pouze pro rezidenty a abonenty.
Jedná se o ulice: Havlíčkova, Vašátkova, Jiráskova a Petra Jilemnického.
V této oblasti je nutné mít dlouhodobé parkovací oprávnění.

Oblast 2

Oblast 2 je zpoplatněná 5,- Kč prvních 30 minut a za každou další počáteční hodinu 20,- Kč.
Jedná se o ulice: Kostelní, Masarykova, Sedláčkova, Palackého a J. Zeyera.
V této oblasti je možné parkovat i s dlouhodobým parkovacím oprávněním.

Jak získám parkovací oprávnění

Pro vydání parkovacího oprávnění musíte mít ve vymezené oblasti trvalý pobyt, vlastnit nemovitost, mít sídlo firmy nebo provozovnu.

Pro vydání parkovacího oprávnění musíte doručit na podatelnu Městského úřadu Čelákovice vyplněnou Žádost o vydání dlouhodobého parkovacího oprávnění včetně všech požadovaných příloh.

Po zpracování žádosti budete vyzváni k úhradě parkovacího oprávnění na pokladně Městského úřadu Čelákovice, kde Vám bude parkovací oprávnění předáno.

Mapa zón

Popis

Oblast 1

Ulice:
Vašátkova, Jiráskova, Petra Jilemnického, Havlíčkova

Pouze pro rezidenty a abonenty s platným dlouhodobým parkovacím oprávněním.

Parkovací oprávnění musí být umístěno viditělně na palubní desce vozidla za čelním sklem.

Oblast 2

Ulice:
Sedláčkova, Masarykova, Palackého, J. Zeyera a část ulice Kostelní (dle Orientačního plánu parkovacích zón)

Zpoplatnění Po-Pá 9:00-16:00,
So 9:00-12:00,
prvních 30 minut 5,-Kč,
každá další započatá hodina 20,- Kč.

Neděle a ostatní časy ZDARMA

Pro platbu zde najdeme celkem 7 parkovacích automatů, které podporují platbu kartou nebo mincemi
Mince: 1,- Kč, 2,- Kč, 5,- Kč, 10,-Kč, 20,- Kč, 50,- Kč
Platební karty: Visa, MasterCard

Platbu bude je možné provést i pomocí Virtuálního platebního automatu (skenováním QR kódu) nebo na adrese https://parking.fttech.org/CE2 a on-line uhradit.

 

 

Zpoplatněny budou všechny druhy vozidel včetně elektromobilů či hybridních vozů. Zpoplatnění se nebude týkat motocyklů. Zóny placeného stání se nebudou vztahovat na vozidla integrovaného záchranného systému (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, zdravotnická záchranná služba), Armády České republiky, Městské policie Čelákovice, Technických služeb Čelákovice, p.o., Městského úřadu Čelákovice, společnosti Q-BYT Čelákovice spol.  s r.o. a sociálních služeb.

Parkovací oprávnění v papírové podobě budou dle evidence vydávány na pokladně Městského úřadu Čelákovice po uhrazení poplatku dle schváleného ceníku. Existují 3 barevně odlišené typy oprávnění podle pořadí karty vydané jednomu žadateli.

Rezidentní parkování (modře a zeleně vyznačené) bude vyhrazeno pouze občanům s trvalým pobytem v dané lokalitě, fyzickým osobám podnikajícím (OSVČ) a právnickým osobám se sídlem (provozovnou) nebo vlastníkovi nemovitosti v ulici vymezené lokalitě.

Ceník pro rezidenty a abonenty

Čelákovice - Ceny od 1. 1. 2024 za 12 měsíců

rezident/abonent 1. parkovací oprávnění (bez vazby na registrační značku vozidla) 120,- Kč
rezident/abonent 2. parkovací oprávnění (vazba na registrační značku vozidla) 2400,- Kč
rezident/abonent 3. a další parkovací oprávnění (vazba na registrační značku vozidla) 4800,- Kč
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 0,- Kč

Vzor Parkovacího oprávnění